Oes gyda chi symptomau COVID-19?

- Tymheredd uchel – mae hyn yn golygu eich bod yn teimlo’n boeth wrth gyffwrdd â’ch brest neu’ch cefn (does dim angen i chi fesur eich tymheredd).

- Peswch newydd, parhaus – mae hyn yn golygu pesychu llawer am fwy nag awr, neu 3 phwl neu fwy o besychu mewn 24 awr (os oes gennych beswch fel arfer, fe allai fod yn waeth nag arfer).

- Wedi colli’ch synnwyr arogleuo neu flasu, neu sylwi ei fod wedi newid – mae hyn yn golygu eich bod wedi sylwi na allwch arogleuo neu flasu unrhyw beth, neu fod pethau’n arogleuo neu’n blasu’n wahanol i’r arfer.