Dyma sut rydych chi'n archebu'ch prawf COVID-19 am ddim

Nod y prosiect hwn gan Lywodraeth y DU yw profi myfyrwyr a staff prifysgol asymptomatig (sy'n gweithio ar y campws). Hynny yw, myfyrwyr a staff nad oes ganddynt symptomau COVID-19. Mae staff CCC sy'n gweithio ar y campws ar hyn o bryd yn gymwys i gael prawf, yn ogystal â'r myfyrwyr hynny o USW sy'n dychwelyd i'n campysau Prifysgol.

Bydd y prawf hwn yn hysbysu myfyrwyr a staff trwy neges destun os ydynt yn gadarnhaol neu'n negyddol o fewn awr i'w hymweliad â safle'r prawf. Bydd hyn yn helpu i leihau'r risg o ledaenu COVID-19.

O 5 Gorffennaf 2021, rydym yn falch o allu nawr cynnig citiau profi cartref asymptomatig Covid-19 i gydweithwyr sy'n dod i'r campws i weithio, yn ogystal ag i'n myfyrwyr sy'n cyrchu ein campysau ar gyfer dysgu ac addysgu. Mae'r citiau'n cynnwys saith dyfais llif ochrol y gallwch eu gweinyddu eich hun gartref. Fe'ch cynghorir i sefyll dau brawf dri diwrnod ar wahân am bob wythnos eich bod ar y campws. Fe'ch cynghorir hefyd eich bod wedi cwblhau tri phrawf Covid-19 asymptomatig gyda'r dyfeisiau llif ochrol yn ein safleoedd profi campws cyn i chi ddechrau defnyddio'r citiau profi cartref, fel eich bod yn gyfarwydd â sut mae angen eu gweinyddu. I gasglu'ch pecyn profi cartref, does ond angen i chi drefnu apwyntiad yn yr un ffordd ag y byddwch chi'n archebu'ch prawf yma ar y wefan hon.

USW PRAWF RAPID COVID-19

Beth yw'r prawf COVID-19?

Trwy drefnu prawf ar y wefan hon a mynd i safle’r prawf, mae myfyrwyr a staff yn rhoi eu caniatâd i gymryd rhan yn y rhaglen brofi hon, ac i Brifysgol De Cymru brosesu a storio eu data, yn ymwneud â’r rhaglen hon.

MAE RHAGOR O FANYLION AR GAEL YMA
Sylwch hefyd os bydd y prawf cyflym yn rhoi canlyniad positif, y bydd angen i chi hunanynysu am 10 niwrnod a threfnu prawf COVID-19 arferol y GIG yn syth.
https://llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

TAIR CAM HAWDD

Sut mae'r prawf COVID-19 yn gweithio?

step1lol4343
covidtesting4
step2l54ol
booktest43
step33434
bloodtest34

CAM UN

Ateb Cwestiynau

CAM DAU

Archebwch Eich Slot Amser

CAM TRI

Dewch i mewn a sefyll eich prawf (15-30 munud ar y mwyaf) neu gasglu eich pecyn profi cartref (15 munud ar y mwyaf)

CYHOEDDIAD PWYSIG

PEIDIWCH Â THREFNU PRAWF AR Y WEFAN HON NA MYND I’R SAFLE PROFI COVID-19 CYFLYM OS OES GENNYCH UNRHYW SYMPTOMAU COVID-19.

Os ydych yn pryderu y gallai fod gennych symptomau, cliciwch yma i drefnu prawf y GIG: https://gov.wales/apply-coronavirus-covid-19-test

Sylwch: Mae Llywodraeth y Deyrnas Unedig yn argymell bod myfyrwyr yn cael dau brawf, gyda bwlch o dri diwrnod rhyngddynt yn ddelfrydol, os bydd eu prawf cyntaf yn negatif. Gallwch drefnu’ch ail brawf ar ôl i chi gael canlyniadau’ch prawf cyntaf.

Cwestiynau cyffredin i'w profi mewn prifysgolion

YN GYNTAF AC YN GYFRIFOL

Cysylltwch nawr